โลโก้บริษัท Vekin (Thailand) Co.,Ltd.

Frontend Developer

Vekin (Thailand) Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿45,000

We are looking for a Front-End Web Developer who ismotivated to combine the art of design with the art of programming.Responsibilities will include translation of the UI/UX design wireframes toactual code that will produce visual elements of the application. You will workwith the UI/UX designer and bridge the gap between graphical design andtechnical implementation, taking an active role on both sides and defining howthe application looks as well as how it works.

Responsibilities 

* Develop new user-facing features 

* Build reusable code and libraries for future use 

* Ensure the technical feasibility of UI/UX designs 

* Optimize application for maximum speed and scalability 

* Assure that all user input is validated before submittingto back-end 

* Collaborate with other team members and stakeholders 

Skills and Qualifications 

* 1+ years of ReactJS experience or Next.js . 

* Tailwind CSS. 

* HTML5, CSS3 

* Agile software development. 

* Git. 

* Learn fast on new technologies.

2 months ago

Related Skills

#javascript#nextjs#react

Contact

Vekin (Thailand) Co.,Ltd.
Vekin (Thailand) 89 AIA Capital Center, 8th Floor Ratchadapisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

About Vekin (Thailand) Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Vekin (Thailand) Co.,Ltd.

Vekin (Thailand) Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางด้าน Platform IoT โดยโฟกัสไปในเรื่องของธุรกิจพลังงาน การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT การรับส่งของข้อมูลที่มีจำนวนมาก Big Data รวมถึงได้นำเทคโนโลยี Blo

กรุงเทพมหานคร