โลโก้บริษัท A-Value Co.,Ltd

Software Quality Assurance (QA)

A-Value Co.,Ltd - Middle-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿18,000-฿30,000

- สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจในตัว software ได้ในเวลารวดเร็ว

- เข้าใจการทำงาน Software Process และสามารถปรับตัวเข้ากับ Process การพัฒนา Software ขององค์กร

- สามารถสร้าง Test Case ได้ และสามารถทำความเข้า Test Case ที่ไม่ได้เขียนเอง

- สามารถวางแผนการทดสอบ ให้สอดคล้องกับการทำงานของทีม

- มีความสามารถในการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

- มีความเชี่ยวชาญให้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำเอกสาร โดยเฉพาะ Excel และ Google Sheet

- อดทน ละเอียด และ รอบคอบ

- รักสัตว์ 

4 months ago

Related Skills

#test-plan#testdrivendevlopment#testing

Contact

A-Value Co.,Ltd
65/58 M.14 Soi Wat-Umong Suthep Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200

About A-Value Co.,Ltd

โลโก้บริษัท A-Value Co.,Ltd

A-Value Co.,LtdInformation Technology

เชียงใหม่