โลโก้บริษัท Unixdev Co., Ltd.

Junior System Engineer / วิศวกรระบบ - [Ad]

Unixdev Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

ความรับผิดชอบ:

  • ติดตั้ง, ร่วมออกแบบ, ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย ตลอดจนระบบเครือข่าย
  • ทำงานร่วมกับนักพัฒนาซอฟแวร์ของบริษัท และ ทีมของลูกค้า (ไม่ใช่ Outsource)
  • ค้นคว้าหาข้อมูลระบบต่างๆ ทั้ง Comercial Product และ OpenSource Product
  • ดูแลรักษาและเฝ้าระวังระบบเครื่องแม่ข่าย โดยรวมทั้งอุปกรณ์เน็ตเวิค อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

  • สนใจในการทำงานกับระบบปฏิบัติการ Linux, Windows, OpenSource และระบบเครือข่าย
  • สนใจในการติดตั้งและปรับแต่งค่า Application / OS / Network เพื่อรองรับงานระดับใหญ่มาก
  • สนใจในการติดตั้งและปรับแต่งค่า Wordpress และ Micro Services ต่างๆ
  • สนใจในการติดตั้งและปรับแต่งค่าระบบ Monitoring system และ Log system
  • สนใจในเรื่อง DevOps / SysOps
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา

Related Skills

#devops#linux#network#sysops#windowserver

Contact

Unixdev Co., Ltd.
408/121 ชั้น 28 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

About Unixdev Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Unixdev Co., Ltd.

Unixdev Co., Ltd.Information Technology

เกี่ยวกับ บริษัท ยูนิกซ์เดฟ จำกัด ออฟฟิศเราอยู่ที่ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 28 ใกล้ BTS อารีย์ ที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน บริษัทเราไม่ได้มีแต่ทีม

กรุงเทพมหานคร