โลโก้บริษัท Unixdev Co., Ltd.

Junior Python Django Programmer

Unixdev Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • รักและสนุกสนานกับการออกแบบ, เขียนโปรแกรม, พัฒนาระบบ
 • มีความรู้เบื้องต้นในการใช้ HTML5, CSS3, Bootstrap4, Javascript, Sass
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล Relational Database หรือ NoSQL
 • อยากเรียนรู้ในเรื่อง Development Process (design, development, QA, deployment)
 • อยากเรียนรู้เรื่อง SOLID Principle, MVC design pattern และ Object Oriented Programming 
 • สามารถใช้ Git ในการทำงานได้
 • มีความรักในการริเริ่มทำสิ่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • มีความรักในการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ด้วย Django Framework
 • พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัยร่วมกับทีม User Experience (UX/UI)
 • พัฒนาเว็บไซด์ ด้วย Development Process ที่เป็นมาตรฐานในองค์กร (Git, CI, CD)
 • ร่วมกับทีมในการค้นหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บไซด์และแอปพลิเคชั่น
 • ร่วมฉลองกับทีมในทุกๆ ความสำเร็จ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าอบรมพิเศษและสัมมนาต่างๆ
 • งานเลี้ยงประจำทุกเดือน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำฟัน
 • ค่าตัดแว่น

Website : www.unixdev.co.th

Email : jobs@unixdev.co.th 

LINE : @unixdev ( https://line.me/R/ti/p/@unixdev )

Related Skills

#backend#frontend#javascript#programmer#python

Contact

Unixdev Co., Ltd.
408/121 ชั้น 28 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

About Unixdev Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Unixdev Co., Ltd.

Unixdev Co., Ltd.Information Technology

เกี่ยวกับ บริษัท ยูนิกซ์เดฟ จำกัด ออฟฟิศเราอยู่ที่ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 28 ใกล้ BTS อารีย์ ที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน บริษัทเราไม่ได้มีแต่ทีม

กรุงเทพมหานคร