โลโก้บริษัท Unit

Backend & Frontend Developer (React, Node.js)

Unit - Entry-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿60,000
บริษัท ยูนิต จำกัด

[ยินดีต้อนรับทั้งนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์]

เราเป็นบริษัท Startup ประกอบกิจการด้านการให้บริการรับชำระเงิน และการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) เกี่ยวกับ Cryptocurrency เช่น Bitcoin, Bitcoin Cash เป็นต้นปัจจุบันเรามี Web/Application ที่เปิดให้บริการแล้วในชื่อ

เรากำลังต้องการขยายทีม IT เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ Cryptocurrency ไม่ควรพลาดยินดีต้อนรับทั้งนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้

React Developer (Front-End Developer)

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา React/Redux
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Service และความเข้าใจใน JSON หรือ XML
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version Control เช่น Git หรือ SVN
 • สามารถทำงานภายใต้กระบวนการพัฒนาแบบ Agile
 • มีความรู้และชอบใช้งานแอพพลิเคชั่นที่มี UX,UI ที่ดี และสามารถวิเคราะห์ ให้คำแนะนำได้ว่าควรจะปรับปรุงและแก้ไขให้แอพพลิชั่นมี UX ที่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง
 • สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

Responsibilities :

 • ออกแบบและพัฒนา Web/Mobile Application UI/UX ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย React.js techonogy
 • Testing and debugging Web/Mobile Application (Front-End) และแก้ปัญหาต่างๆ หลังจากที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อบรมการใช้งานใน และจัดทำคู่มือ Web Application ที่ได้พัฒนาขึ้นให้กับผู้เกี่ยวข้อง

Salary

 • junior , exp 1-3yr.
 • senior , exp 5yr. up

————————————————————————————————————————

Nodejs Developer (Back-End Developer)

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิชั่น หรือระบบหลังบ้าน(back-end) ด้วย Node.js
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Express, Loopback
 • มีประสบการณ์ในการสร้างและใช้งาน RESTFul Web Service และความเข้าใจใน JSON หรือ XML
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ DB ต่างๆ (SQL,NoSQL) เช่น PostgreSQL, MongoDB
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version Control เช่น Git หรือ SVN
 • สามารถทำงานภายใต้กระบวนการพัฒนาแบบ Agile
 • สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

Responsibilities :

 • ออกแบบและพัฒนา API/Back-End ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย Node.js ร่วมกับไลบรารี่อื่นๆเช่น Express, Loopback เป็นต้น
 • ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล SQL, NoSQL เพื่อทำงานร่วมกับ API เช่น PostgreSQL, MongoDB เป็นต้น
 • Testing and debugging API (Back-End) และแก้ปัญหาต่างๆ หลังจากที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อบรมการใช้งานใน และจัดทำคู่มือ Web service/API ที่ได้พัฒนาขึ้นให้กับผู้เกี่ยวข้อง

Salary

 • junior 30K Up, exp 1-3yr.
 • senior 50K Up, exp 5yr. up

————————————————————————————————————————

Benefit

 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • ปรับเงินเดือนตามผลงาน
 • ค่าเช่าสถานที่จอดรถ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ
 • กิจกรรมประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 15 วันต่อปี
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 10.30-19.30 น.

————————————————————————————————————————

บริษัทตั้งอยู่ที่ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ชั้น 15 ริมถนนศรีนครินทร์

-รถประจำทางที่ผ่าน 145,207, รถตู้สาย บางกะปิ-ปากน้ำ,ราม1-ปากน้ำ- 5 นาทีจากแอร์พอร์ตลิ้งสถานีหัวหมาก

สนใจสมัคร/ติดต่อได้ที่

คุณ นคินทร วงศ์นฤเคนทร์Email : nakinthorn.n@gmail.com

Related Skills

#nodejs#react

Contact

Unit
699 อาคาร โมเดอร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้อง 1507,1509 ถ. ศรีนครินทร์ แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

About Unit

โลโก้บริษัท Unit

UnitInformation Technology

เราเป็นบริษัท Startup ประกอบกิจการด้านการให้บริการรับชำระเงิน และการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) เกี่ยวกับ Cryptocurrency เช่น Bitcoin, Bitcoin Cash เป็นต้นปัจจุบันเรามี Web/Application ที่เปิดให้บริก

กรุงเทพมหานคร