โลโก้บริษัท Turnkey Communication Services PLC

Turnkey Communication Services PLC

Telecommunication

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับเหมาออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ พัฒนาซอฟต์แวร์ และบำรุงรักษางานวิศวกรรมในสายงาน ระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล และ ระบบความปลอดภัยสาธารณะ

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบสื่อสารต่างๆชั้นนำของโลก อาทิเช่น ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสาระสนเทศ (Information Security) ระบบรักษาความปลอดภัยของสาธารณะชน และความมั่นคงประเทศ (Public Safety and National Security) และระบบกล้องวงจรปิดขนาดใหญ่ ให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 

    Contact

    44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

    Turnkey Communication Services PLC jobs

    0 results