โลโก้บริษัท TTF International Co., Ltd.

Programmer (Web Developer)

TTF International Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿60,000

ความรับผิดชอบ 

 • จัดทำระบบตาม Requirement ที่ได้รับ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบนั้น ๆ
 • พัฒนาเว็บไซต์ที่ดูแล และดูแล Account ของระบบต่าง ๆ
 • ทำระบบ / ประสานงานกับ sup. พัฒนาระบบ เช่น APP. , เว็บไซต์งานแสดงสินค้า , เว็บไซต์ข่าวในเครือ ,ระบบ eService , ระบบลา , e-news

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-40 ปี
 • เพศ ชาย - หญิง
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Programmer : Wordpress , PHP, MySQL, CSS, JavaScript
 • เชี่ยวชาญด้านการประสานงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 • หากมีความรู้ทางด้าน SEO , Social Media จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถพัฒนา Wordpress Plugin จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2 months ago

Related Skills

#css#javascript#mysql#php#wordpress

Contact

TTF International Co., Ltd.
200/7-14 ซอยรามคำแหง4 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

About TTF International Co., Ltd.

โลโก้บริษัท TTF International Co., Ltd.

TTF International Co., Ltd.Advertising

1. งานแสดงสินค้า - งานสถาปนิก : งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน -BUS & TRUCK : งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ 2. สื่อสิ่งพิมพ์ - HotGolf 3. สื่อออนไ

กรุงเทพมหานคร