โลโก้บริษัท Not use

[URGENT!] Product Owner

Not use - Middle-Level, Full time
฿48,000-฿90,000

เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน Product Owner

ทีมกำลังพัฒนา Logistics Platform เพื่อใช้ในการจัดการขนส่งสิ่งของหรือบุคคลใช้งานใน Southeast Asiaทำงานใน Environment เปิดที่ตึก True digital park (Sukhumvit 101 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีปุณวิถี) เป็นสถานที่ๆเป็นแหล่งรวมบริษัท Startup ชั้นนำในประเทศไทย

พนักงานทุกระดับสามารถเสนอ Idea อะไรใหม่ๆได้เต็มที่ พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีกับทั้งบริษัทและพนักงาน

รายละเอียดในการทำงาน

 • กำหนด Product Roadmap ตาม Direction ของบริษัทได้
 • ทำการกำหนดและนำเสนอ Vision และ Direction ของ Product ให้กับ Development Team
 • ออกแบบ Solutions และ Usecases ที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน Product
 • ทำงานร่วมกับ Tester ในการนำ Solutions และ Product Usecase ไปสร้าง Testcase
 • ทำงานใกล้ชิด UX/UI ในการทำ Product Wireframe, User story และ UI Mockup
 • ทำ Product Details Design และทำความเข้าใจ Workflow Logic ของ Product ที่ดูแล
 • สร้าง ​Product Backlog และ Product Requirement Document จาก Business Requirement
 • เป็นบุคคลหลักในการทำ Product Backlog Refinement ร่วมกับทุกทีม
 • วางแผนและลำดับความสำคัญ Product Backlog 
 • รับ Feedback ที่เกี่ยวข้องกับ Product ที่ดูแลทั้งหมดและ นำไปปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา Product เพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจในธุรกิจ Logistics ได้
 • มีพื้นฐานการทำงานหรือศึกษาเกี่ยวข้องกับอย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่าง
  • Technical
  • UX/UI
  • Logistics Business
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความเข้าใจในการทำงานแบบ Agile และ Scrum
 • มีความหยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีทักษะในการนำเสนองาน

สวัสดิการและการทำงาน

 • เข้าทำงาน 9.00 - 11.00 น. เวลาออกทำงาน +9 ชั่วโมงตามเวลาเข้างาน
 • เวลาพัก Flexible สามารถพักทานอาหารหรืองีบหลับได้
 • วันลา 10 วัน + วันหยุดตรุษจีน สามารถทบไปปีถัดไปได้หากใช้ไม่หมด
 • ลาป่วยไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์ (ผู้ดูแลสามารถขอได้เป็นตามแต่กรณี)
 • Provident fund
 • Notebook
4 months ago

Related Skills

#communication#design-thinking#product-manager#product-owner

Contact

Not use
Not use

About Not use

โลโก้บริษัท Not use

Not useTransportation

กรุงเทพมหานคร