โลโก้บริษัท True e-Logistics Co., Ltd.

Mobile Developer (Android) - Mid Level

True e-Logistics Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿70,000

True E-Logistics กำลังพัฒนา Logistics Platform เพื่อใช้ในการจัดการขนส่งสิ่งของหรือบุคคลใช้งานในSoutheast Asia ทำงานใน Environment เปิดที่ตึก True digital park (Sukhumvit 101 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีปุณวิถี)เป็นสถานที่ๆเป็นแหล่งรวมบริษัท Startup ชั้นนำในประเทศไทย 

พนักงานทุกระดับสามารถเสนอ Idea อะไรใหม่ๆได้เต็มที่ พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีกับทั้งบริษัทและพนักงาน 

Responsibilities :

 • Translate designs and wireframes into high quality code
 • Design, build, and maintain high performance, reusable, and reliable Java code
 • Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the application
 • Experience in Android SDK and multiple versions of Android.
 • Identify and correct bottlenecks and fix bugs
 • Help maintain code quality, organization, and automatization

Requirements :

 • Strong knowledge of Android SDK, different versions of Android, and how to deal with different screen sizes
 • Familiar with RESTful APIs to connect Android applications to back-end services
 • Strong knowledge of Android UI design principles, patterns, and best practices
 • Experience in offline storage, threading, and performance tuning
 • Ability to design applications around natural user interfaces
 • Knowledge of the open-source Android ecosystem and the libraries available for common tasks
 • Ability to understand business requirements and translate them into technical requirements
 • Familiar with cloud message APIs and push notifications
 • A knack for benchmarking and optimization
 • Understanding in Google’s Android design principles and interface guidelines
 • Proficient in understanding of code versioning tools, such as Git
 • Familiar with continuous integration 
2 months ago

Related Skills

#android#android-studio#api#kotlin#sdk

Contact

True e-Logistics Co., Ltd.
True digital park ชั้น 10

About True e-Logistics Co., Ltd.

โลโก้บริษัท True e-Logistics Co., Ltd.

True e-Logistics Co., Ltd.Information Technology

True e-Logistics which is True corporation’s new business unit, strives to be the digital platform that connects customers with CP group products, we also aim to fill the growing demand of last mile d

กรุงเทพมหานคร