โลโก้บริษัท True Corporation Public Company Limited

Sr. Quality Assurance - Automation Solution

True Corporation Public Company Limited - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿60,000

Automation solution delivery

 • รวบรวม Requirement จาก Tester แต่ละทีม และนำมาออกแบบกระบวนการ เพื่อพัฒนาระบบ Automation test ได้
 • วางแผน และติดตาม ความก้าวหน้าเพื่อให้ Requirement สำเร็จตามเป้าหมาย
 • ทดสอบ และเสนอแนวทางการปรับปรุง ให้ Automation script สามารถทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

Maintain, fix bug for automation script

 • ตรวจสอบ แก้ไข ให้ script สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • ประสานงานให้ development team ทำการแก้ไขกรณีที่ Script owner เป็นของทีมอื่น
 • ติดตามผลการแก้ไขให้ script สามารถใช้งานได้ตามกำหนดเวลา

Automation framework improvement

 • ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับ Technology ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้งานภายในองค์กรได้
 • นำ Technology ใหม่ๆที่ศึกษามาทดลองใช้เพื่อพัฒนางานที่มีอยู่ให้มีประโยชน์มากขึ้นได้

Qualifications Required :

 • Bachelor's degree or equivalent work experience in IT related field
 • At least 3-5 years experience with designing, planning and execution of system testing strategies and tactics to ensure software quality at all stages of the system life cycle
 • Must have experiences in coding with Java, JavaScript, HTML, CSS
 • Must have experiences in database server (Oracle/MySQL)
 • Experience with developing, executing, and maintaining automated test scripts is advantage
 • Experience with quality assurance practices and testing methodologies is advantage
 • Experience with test plan and test case development and execution is advantage
 • IT System such as Linux, Network knowledge is advantage
 • Strong analytical and communication skill is a must
 • High-level system design (On the job training)Good system performance tuning skill 

TRUE Corporation Public Company Limited 

18 True Tower, Ratchadapisek Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310 

Contact us : K.Phat : phatsorn_son@truecorp.co.th. 

8 months ago

Related Skills

#automatedtest#automation#manualtest#quality#tester

Contact

True Corporation Public Company Limited
True Corporation Public Company Limited 18 TrueTower, Ratchadaphisek Road, 10310

About True Corporation Public Company Limited

โลโก้บริษัท True Corporation Public Company Limited

True Corporation Public Company LimitedInformation Technology

True Corporation Plc is Thailand’s convergence lifestyle leader, offering an unrivalled selection of integrated communications services and solutions. These include TrueMove, Thailand’s third-largest

กรุงเทพมหานคร