โลโก้บริษัท Transcode Co., Ltd.

Transcode Co., Ltd.

Transportation

กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจในการวิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยี รวมไปจนถึงการผลิต จำหน่าย และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑ์ ทางด้านรบบจราจร และรบบขนส่ง พร้อมทั้งรบบที่กี่ยวซ้อง รวมไปจนถึง ออกแบบ และบริหาร ศูนย์บริหารระบบจราจรอัจฉริยะเต็มรูปแบบ

ในปัจจุบัน บริษัทยังได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดเดิม พร้อมกับตอบสนองควาต้องการของตลาดที่เที่ยวเนื่องกันได้มากขึ้น เช่น ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแสดงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมระบบบริหารจัดการ

อีกทั้งบริษัท ยังได้ร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาภาครัฐ เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ในเชิงออกแบบและพัฒนาเมือง อย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้เมืองต่าง ๆ เติบโตอย่างถูกทิศทางและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนั้น ๆ

Contact

บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด 1999/29 หมู่บ้านดิสทริคศรีวรา ซอยลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Transcode Co., Ltd. jobs

0 results