โลโก้บริษัท TQM Alpha Public Company Limited

TQM Alpha Public Company Limited

Financial

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัทย่อยอื่นอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ทรู เอกซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต

นอกจากนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยที่สนับสนุนธุรกิจหลักอีก 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ บริษัท แคสแมท จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัท ทีคิวซี จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสินไหมประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ และบริษัทร่วมอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวดี จำกัด เป็นผู้ให้บริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสำเร็จรูปคุณภาพสูง

Contact

123 อาคารพรรณนิภา ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว, เขตลาดพร้าว, กรุงเทพฯ 10230

TQM Alpha Public Company Limited jobs

0 results