โลโก้บริษัท Tourwow

Junior Web Developer

Tourwow - Entry-Level, Full time - บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿45,000

ลักษณะงาน

* พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ

* ตรวจสอบ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือจุดบกพร่องของระบบที่พัฒนา

คุณสมบัติ

* มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี

* มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพลิเคชันทั้ง Frontend และ Backend

* มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML, Javascript, CSS

* มีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลทั้ง Relational และ Non-relational

* มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมบน Framework

* หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Laravel, Lumen, Angular, SQL, TDD/unit tests

* สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

* มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

* มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษดี

3 months ago

Related Skills

#angular#css#javascript#laravel#php

Contact

Tourwow
507/517 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

About Tourwow

โลโก้บริษัท Tourwow

TourwowInformation Technology

เราเป็น Tech Startup ที่สนใจในธุรกิจท่องเที่ยว เราจึงสร้าง Product ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเราเอง  เรากำลังมาองหาทีมงานที่ชอบทำงานเป็นทีม มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไ

กรุงเทพมหานคร