โลโก้บริษัท Tourwow

Full Stack Developer / Senior Web Developer

Tourwow - Senior-Level, Full time - บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿70,000

ลักษณะงาน

* ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานได้

* เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน

* เขียนโค้ดที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติ

* มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

* มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพลิเคชันทั้ง Frontend และ Backend

* มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML, Javascript, CSS

* มีความเชี่ยวชาญในการใช้ฐานข้อมูลทั้ง Relational และ Non-relational

* มีความเข้าใจ Design Pattern และ OOP เป็นอย่างดี

* มีความเชี่ยวชาญพัฒนา RESTful API

* หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Laravel, Lumen, Angular, SQL, TDD/unit tests, Cloud hosting service(AWS)

* มีประสบการณ์การทำงานหรือมีความเข้าใจเรื่อง Server Architecture design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

* มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบและการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี

* มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

* สามารถเป็นผู้นำทีมพัฒนา จัดการทีม และให้คำแนะนำทีมได้

* มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษดี

3 months ago

Related Skills

#aws#css#javascript#laravel#php

Contact

Tourwow
507/517 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

About Tourwow

โลโก้บริษัท Tourwow

TourwowInformation Technology

เราเป็น Tech Startup ที่สนใจในธุรกิจท่องเที่ยว เราจึงสร้าง Product ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเราเอง  เรากำลังมาองหาทีมงานที่ชอบทำงานเป็นทีม มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไ

กรุงเทพมหานคร