โลโก้บริษัท Tourwow

ฺBusiness Analyst

Tourwow - Entry-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ

- ศึกษาระบบงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในกระบวนการทำงาน

- จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype เพื่อconfirm กับ user และสื่อสารกับทีม developer ให้ตรงตาม business requirement

- ออกแบบฐานข้อมูล และ business process ที่เหมาะสม ออกแบบ UX, UI และbusiness integration ที่เหมาะสม ทดสอบระบบที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่กับ user (UAT) 

- จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้ และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้ร้บมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี

- มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดีมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี

- ยินดีรับเด็กจบใหม่

4 months ago

Related Skills

#business-analyst#requirement

Contact

Tourwow
507/517 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

About Tourwow

โลโก้บริษัท Tourwow

TourwowInformation Technology

เราเป็น Tech Startup ที่สนใจในธุรกิจท่องเที่ยว เราจึงสร้าง Product ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเราเอง  เรากำลังมาองหาทีมงานที่ชอบทำงานเป็นทีม มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไ

กรุงเทพมหานคร