โลโก้บริษัท Tourkrub

UI/VISUAL DESIGNER

Tourkrub - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿60,000

Our product development team at Tourkrub seeking out for a UI/Visual Designer to join our team onsite at Asoke tower Bangkok.   

Responsibilities :

 ● Applying a user-centered approach to requirements and interdependencies to develop engaging interfaces. 

● Using techniques like storyboards and sketching to communicate interaction design concepts. 

● Creating visual UI component, involved in overall creative direction down to icon systems, style guides & design specs and illustration

● Assisting across team on the design of various online output that will be responsive across mobile & web: screen flows, wireframes, site maps,designing logos, push notifications and stellar screen mockups.

● Bring out the best practice to craft up design system for Tourkrub product across media channel 

● Works closely both product and marketing team to shape idea and visual concept for ads or campaign. 

Requirements :

● Expert knowledge of Adobe Suite, Sketch, Invision, Zeplin and other design tools.

● Bachelor’s or graduate degree in a design-related discipline (i.e.,communication design, graphic design, interface/interaction design, or multimedia-related field) 

● Should have 2-3 years of professional experience in visual design areaacross web and mobile 

● Solid understanding of grid systems, typography, web and mobile interface trends

● Ability to work well in both teamwork and independent 

● Strong communication skills 

● Comfortable working in fast-pace environments 

● Understanding of the product lifecycle from research through to development in startup environment 

● Ability to hands on multiple projects from small to large size withintime constraint 

● Make design decisions based on good judgment, experience, research, and data. 

● Good knowledge of English    

Bonus Points 

● Have experience in e-commerce industry 

● Interested in travel industry 

● Familiarity working in agile and design sprint environment 

● Have experience working with UX designer 

a year ago

Contact

Tourkrub
Tourkrub.com Co Ltd. 211/2A Ted's House Asok Tower, Sukhumvit 21 Road, Wattana, Bangkok http://tourkrub.co/

About Tourkrub

โลโก้บริษัท Tourkrub

TourkrubInformation Technology

เราคือ online travel agents สำหรับทัวร์ต่างประเทศ ที่รวมแพ็คเกจทัวร์คุณภาพจากบริษัททัวร์ชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงทัวร์คุณภาพ เหมาะสมกับความต้องกาาร และ ไม่โดนเท แบบง่ายที่สุด เราเติบโตอย่า

กรุงเทพมหานคร