โลโก้บริษัท Tourkrub

SENIOR UI DESIGNER

Tourkrub - Senior-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

 SENIOR UI DESIGNER 

Develop UI by working with UX manager and other project leads 

Develop and provide design system component for Tourkrub across mediachannel 

Working in variety of project type including B2C, B2B and internalproduct 

Collaborate with researcher/ux designer to validate concept of productsand communicate result to the team 

Applying a user-centered approach to requirements and interdependenciesto develop engaging interfaces. 

Work closely with developers to deliver UI component and ensure finaldesign reflects to design concept and direction  

Using techniques like storyboards, post-it sketching and doodle sketchingto communicate interaction design concepts 

Creating visual UI component, involved in overall creative direction downto icon systems, style guides & design specs and illustration 

Provide design asset across team that will be responsive across mobile& web: screen flows, wireframes, site maps, designing logos, pushnotifications and stellar screen mockups. 

Mentor junior members of UI design team 

  

  

  

  

Required education, qualificationsand skills 

  

Expert knowledge of Adobe Suite, Sketch, Invision, Zeplin and otherdesign tools. 

Bachelor’s or graduate degree in a design-related discipline (i.e.,communication design, graphic design, interface/interaction design, ormultimedia-related field) 

Should have 5+ years of professional experience in visual design areaacross web and mobile 

Solid understanding of grid systems, typography, web and mobile interfacetrends 

Great portfolio of UI work proven your pixel-perfect ability in digitaldesign area 

Ability to work well in both teamwork and independent 

Strong communication skills 

Comfortable working in fast-pace environments 

Understanding of the product lifecycle from research through todevelopment in startup environment 

Ability to hands on multiple projects from small to large size withintime constraint 

Ability to provide aesthetic judgement for UI design output in each pacebased on experience, research, and data. 

Good knowledge of English 

  

Bonus Points 

Have experience working in e-commerce industry 

Interested in travel industry 

Have experience working in web, app and internal platform 

Familiarity working in agile and design sprint environment 

Have experience working with UX designer and researcher 

Passion in startup environment and culture 

2 years ago

Contact

Tourkrub
Tourkrub.com Co Ltd. 211/2A Ted's House Asok Tower, Sukhumvit 21 Road, Wattana, Bangkok http://tourkrub.co/

About Tourkrub

โลโก้บริษัท Tourkrub

TourkrubInformation Technology

เราคือ online travel agents สำหรับทัวร์ต่างประเทศ ที่รวมแพ็คเกจทัวร์คุณภาพจากบริษัททัวร์ชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงทัวร์คุณภาพ เหมาะสมกับความต้องกาาร และ ไม่โดนเท แบบง่ายที่สุด เราเติบโตอย่า

กรุงเทพมหานคร