โลโก้บริษัท Tourkrub

Ruby on Rails Developer

Tourkrub - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿60,000

Engineering at Tourkrub is core to our company. We build products that want to make impact for outbound tour markets. As a member of Tourkrub team, you will be an integral part of building out our platform and developing Tourkrub solutions.You will also help define and build internal tools to support different departments within the company.

We are looking for a passionate developer to join fast-growing team create excellent products for our clients. Whether you are junior or senior, we open for all Salary and job title based on your skill.

This is an exciting opportunity to work in a growth company with a supportive environment. Come and join our team at Tourkrub, we will create impact together. 

Responsibilities:

  • Designing interfaces and building back end services and APIs, to configuring build pipelines and deployment systems.
  • Employing technologies to cover front end development (such as native JavaScript, HTML and SCSS), back end development (covering Ruby, Node.js, Go or Java/Scala services with SQL and NoSQL data stores) and everything in between to help us continue evolving our platforms.
  • Identify bottlenecks and bugs and devise elegant solutions.
  • Make strategic technical decisions related to new products and functionality.

Requirements

  • 1+ years of continuous Ruby on Rails experience or willing to learn new language 
  • Hands on experience in designing, developing, testing and deploying applications on Java, Ruby or Node.js.
  • Can write clear code that any developers can read and understand in one go
  • An appreciation for the build, development and deployment processes. You enjoy optimizing everything from how your code is compiled to how it scales across servers to provide the best end user experience.
  • You love new technologies and approaches and want to use the best tools available. We want people who can help us continually evolve our stack. 
2 years ago

Related Skills

#api#javascript#jquery#nodejs#ruby-on-rails

Contact

Tourkrub
Tourkrub.com Co Ltd. 211/2A Ted's House Asok Tower, Sukhumvit 21 Road, Wattana, Bangkok http://tourkrub.co/

About Tourkrub

โลโก้บริษัท Tourkrub

TourkrubInformation Technology

เราคือ online travel agents สำหรับทัวร์ต่างประเทศ ที่รวมแพ็คเกจทัวร์คุณภาพจากบริษัททัวร์ชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงทัวร์คุณภาพ เหมาะสมกับความต้องกาาร และ ไม่โดนเท แบบง่ายที่สุด เราเติบโตอย่า

กรุงเทพมหานคร