โลโก้บริษัท Tourkrub

DevOps Engineer

Tourkrub - Senior-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿70,000

  • Design and develop automation to support continuous delivery and continuous integration processes, analyze client workflow, and determine the best solutions for a successful project
  • Utilize automation tool such as Terraform, Ansible, Chef, Jenkins, Git, CloudFormation
  • Assist with upgrading, installing, and configure monitoring solution for AWS for Windows and Linux servers
  • Assisting with reporting on current infrastructure status, and planning for future usage and Manage cross-functional requirements working with various company stakeholders
  • Develop unit tests, configure tools, write build scripts for the VA Enterprise Cloud (Azure and AWS)
  • Support key pieces of DevOps infrastructure and maintain a high level of availability.
  • Scale systems in a sustainable fashion through mechanisms like automation, and evolve systems by pushing for changes that improve reliability and velocity.
  • Building/Configuring Docker and Container Orchestration systems such as Kubernetes, Mesos, AWS ECS or AWS EKS).
2 years ago

Related Skills

#analytic#aws#cloud#creative-cloud#linux

Contact

Tourkrub
Tourkrub.com Co Ltd. 211/2A Ted's House Asok Tower, Sukhumvit 21 Road, Wattana, Bangkok http://tourkrub.co/

About Tourkrub

โลโก้บริษัท Tourkrub

TourkrubInformation Technology

เราคือ online travel agents สำหรับทัวร์ต่างประเทศ ที่รวมแพ็คเกจทัวร์คุณภาพจากบริษัททัวร์ชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงทัวร์คุณภาพ เหมาะสมกับความต้องกาาร และ ไม่โดนเท แบบง่ายที่สุด เราเติบโตอย่า

กรุงเทพมหานคร