โลโก้บริษัท Tong Hua Holding PCL

Digital Marketing Manager

Tong Hua Holding PCL - Middle-Level, Full time - สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿80,000

บริษัทมีแผนจะ Transform ธุรกิจสื่อกระแสหลักไปสู่สื่อดิจิตอล ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมทีมเพื่อพัฒนาโปรเจ็คท์สนุก ๆ ไปกับเรา

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • Research ข้อมูลทั้งของบริษัทและคู่แข่งเพื่อวิเคราะห์และนำผลมาวางแผนกลยุทธ์ด้าน Online marketing, Online Content รวมทั้งคอยปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอสำหรับทุกช่องทางทั้ง Website และ Social media 
 • ศึกษา Insight ของ Target audience 
 • ติดตามกระแส (Trend) และนำข้อมูลเชิงลึกมาทำงานร่วมกับ Content creator และ Graphic designer เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่จะพัฒนาสู่รายได้ และสร้างฐาน Audience, ยอด Engagement, Brand impact เป็นต้น 
 • ควบคุมงบประมาณในการทำ Online marketing ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 • กำหนดเป้าหมาย (เช่น KPI, OKR, ROI) วัดผลและทำรายงานแสดง Performance ของ Marketing campaigns 
 • นำเสนอ Project ใหม่ ๆ เพื่อฟัฒนาแผนการตลาดของบริษัท 
 • ดูแลทีมงาน ฝึกอบรมทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ :

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 26 ปีขึ้นไป 
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ทาง Digital marketing โดยตรงไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี 
 • มี Creativity อยู่ในตัว สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
22 days ago

Contact

Tong Hua Holding PCL
877-881 NEW ROAD, TALATNOI, SAMPHANTHAWONG, Bangkok

About Tong Hua Holding PCL

โลโก้บริษัท Tong Hua Holding PCL

Tong Hua Holding PCLMedia & Entertainment

กรุงเทพมหานคร

More at Tong Hua Holding PCL

1 other opening

22 days ago

Digital Media Sales

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿35,000 Tong Hua Holding PCL - สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร