โลโก้บริษัท TNT Media & Network Co., Ltd.

Front-end Web Developer

TNT Media & Network Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿30,000

เรากำลังมองหา developer ที่มีทักษะในการนำเอาแบบ design มาพัฒนาเป็นหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานจริงผู้ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้คุณจะได้ทำงานร่วมกับทีมนักออกแบบ UX/UI และ back-end developer เพื่อเปลี่ยนงานดีไซน์ออกมาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่น่าใช้ ใช้งานง่าย และสวยงาม 

หน้าที่ของคุณ คือ การร่วมทำงานและประสานงานกับเจ้าของโครงการ, back-end developer, UX/UI designer และกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ business process และพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อนำมาออกแบบและพัฒนาเป็นฟังก์ชันการใช้งานสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย สวยงาม และทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ ทำการทดสอบและปรับแต่ง codes เพื่อให้โปรแกรมรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานในปริมาณที่มากได้อย่างเสถียรและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 

ความรับผิดชอบของคุณ คือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นให้ใช้ง่ายตามการออกแบบ UX/UI ด้วย Agular, React, Javascript, CSS, jQuery และ HTML5 ปรับปรุง codes ให้ตอบสนองการทำงานได้อย่างลื่นไหลและรวดเร็ว ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะใช้งานโปรแกรมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษา วิเคราะห์และแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าพบอุปสรรคหรือปัญหาในการใช้งานได้ 

คุณสมบัติ 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน IT, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เขียน Script Language เช่น JavaScript, Ajax, jQuery, Angular, React, CSS, HTML5 

- มีความเชี่ยวชาญและทักษะด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ 

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ไฝ่รู้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

- ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เราอยากให้ท่านอ่านออกเขียนได้ ถ้าสื่อสารได้ก็จะดีมาก ๆ 

- หากมีประสบการณ์ผ่านงานในด้านนี้มาก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายผลตอบแทน 

- พร้อมสู้กับงานหนักไปพร้อม ๆ กับทีม ทนต่อแรงกดดันได้ดี และสร้างแรงขับให้แก่ตนเองได้อย่างไม่มีวันหมด 

4 months ago

Contact

TNT Media & Network Co., Ltd.
เลขที่ 32/144 ซอยนวลจันทร์ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

About TNT Media & Network Co., Ltd.

โลโก้บริษัท TNT Media & Network Co., Ltd.

TNT Media & Network Co., Ltd.Information Technology

TNT Media & Network ทำอะไร   เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่ธุรกิจและองค์กร ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในด้านการจัดการ

กรุงเทพมหานคร