โลโก้บริษัท TNT Media & Network Co., Ltd.

Back-end Developer

TNT Media & Network Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿30,000

เราต้องการคนที่มีทักษะความสามารถในการพัฒนาระบบหลังบ้านของโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับทั้งฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในระบบและสร้างการเชื่อมต่อกับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้ทำงานร่วมกับเจ้าของโครงการ ทีมนักออกแบบ UX/UI และ front-end web developer เพื่อออกแบบระบบข้อมูลของโปรแกรม พร้อมทั้งพัฒนาให้ออกมาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย และตอบสนองความต้องการของฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดตาม business requirements 

หน้าที่ของคุณ คือ การร่วมทำงานและประสานงานกับเจ้าของโครงการ, UX/UI designer, front-end developer และกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ business process พฤติกรรมของผู้ใช้ และความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อนำมาออกแบบและพัฒนาเป็นฟังก์ชันการใช้งานสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นที่ถูกต้องครบถ้วน รองรับการเชื่อมต่อกับทั้งภายในและภายนอกระบบ และสามารถรองรับการขยายตัวเมื่อมีปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นได้ 

ความรับผิดชอบของคุณ คือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการออกแบบและพัฒนาระบบหลังบ้านของเว็บแอพพลิเคชั่นให้ใช้ง่ายตามการออกแบบ UX และ wireframe ปรับปรุง codes ให้ตอบสนองการทำงานได้อย่างลื่นไหลและรวดเร็ว ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะใช้งานโปรแกรมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษาวิเคราะห์และแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าพบอุปสรรคหรือปัญหาในการใช้งานได้ 

 

คุณสมบัติ 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน IT, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู้และเข้าใจในการสร้างและใช้งาน API และ GraphQL 

- เขียน Script Language เช่น JavaScript, Ajax, jQuery, Angular, NodeJS, React 

- สามารถใช้ Database: MariaDB, Elasticsearch, Logstash และ Redis 

- ใช้ SQL Statement กับฐานข้อมูล MySQL, MsSQL และ NoSQL 

- มีความเชี่ยวชาญและทักษะด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ 

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ไฝ่รู้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

- ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เราอยากให้ท่านอ่านออกเขียนได้ ถ้าสื่อสารได้ก็จะดีมาก ๆ 

- หากมีประสบการณ์ผ่านงานในด้านนี้มา ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายผลตอบแทน 

- พร้อมสู้กับงานหนักไปพร้อม ๆ กับทีม ทนต่อแรงกดดันได้ดี และสร้างแรงขับให้แก่ตนเองได้อย่างไม่มีวันหมด 

4 months ago

Contact

TNT Media & Network Co., Ltd.
เลขที่ 32/144 ซอยนวลจันทร์ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

About TNT Media & Network Co., Ltd.

โลโก้บริษัท TNT Media & Network Co., Ltd.

TNT Media & Network Co., Ltd.Information Technology

TNT Media & Network ทำอะไร   เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่ธุรกิจและองค์กร ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในด้านการจัดการ

กรุงเทพมหานคร