โลโก้บริษัท ttb spark

Tech Lead

ttb spark - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿1,000-฿1,000

Job Scope:

 • Projects management 
 • Work on large initiatives independently 
 • Act as scrum master to deliver work for a Sprint/Release 
 • Project artefacts (PR, RFP, PID, Business & Functional Requirements, Use Case, Flowcharts, PSAP etc.), related to Disruptive Digital Solution 
 • Facilitate workshops & stakeholder sessions for artefacts & deliverables 
 • Support Digital Solution Documents  
 • Support new solutions training  
 • Project estimation based on Business Requirements 
 • Recommend hardware and capacity of channel systems  

Qualifications:

 • Degree in Engineering, MIS, Computer Science, or related fields. 
 • 5 - 10 years of experience in software development / project management 
 • Analytical skills and the ability to see the connections between layers of businessoperations 
 • Ability to consult management and engineering teams with technical advice 
 • Strong written & verbal command of English 

Experience & Skills:

 • Agile Metrology  
 • Software Process Development Life Cycle (classic or agile methodology) and document life cycle management 
 • IT Architecture, IT Governance, Application, Digital Security, Data Management,Quality Assurance, Vendor Management and Cloud Computing  
13 days ago

Related Skills

#api#backend#middleware

Contact

ttb spark
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About ttb spark

โลโก้บริษัท ttb spark

ttb sparkFinancial

ttb spark | จุดไอเดีย...ให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ ttb spark คือ Digital Hub ของ ttb ที่มีความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ให้กับชีวิตของลูกค้า ผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีและไอเดียที

กรุงเทพมหานคร