โลโก้บริษัท ttb spark

Software Engineer: Backend - [Ad]

ttb spark - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿1,000-฿1,000

Job Summary:

At ttb spark, the Software Engineer team will contribute to the organization's success by leveraging expertise to improve technology innovation and software development. 

You will deliver standardized enterprise software platforms while also understanding a variety of business domains.

Qualifications:

Experience & Skills

  • Backend programming languages in Java Spring Boot 
  • PL/SQL, SQL/NoSQL Database e.g., MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB 
  • Microservices architecture is a plus 
  • Public cloud such as AWS, GCP and Azure is a plus 
  • Container (Docker, Kubernetes, OpenShift) platform is a plus Deployment and DevOps is a plus 
a year ago

Related Skills

#c#go#java#nodejs#python

Contact

ttb spark
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About ttb spark

โลโก้บริษัท ttb spark

ttb sparkFinancial

ttb spark | จุดไอเดีย...ให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ ttb spark คือ Digital Hub ของ ttb ที่มีความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ให้กับชีวิตของลูกค้า ผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีและไอเดียที

กรุงเทพมหานคร