โลโก้บริษัท ttb spark

Software Engineer (Backend) - [Ad]

ttb spark - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿1,000-฿1,000

Job Summary:

At ttb spark, the Software Engineer team will contribute to the organization's success by leveraging expertise to improve technology innovation and software development. 

You will deliver standardized enterprise software platforms while also understanding a variety of business domains. 

Skills & Requirements:

  • At least 3-10 years of experience in software development roles. 
  • Experience in any programming languages e.g., Node.js, Python, Java, Go, C, .NET. 
  • Experience in any web services framework e.g., Flask, Spring Boot, Express. 
  • Experience in working with SQL/NoSQL Database e.g., MySQL, Postgresql, Oracle, MongoDB. 
  • Understand basic Infrastructure knowledge e.g. TCP/IP, Network securities, Load balancing, Reverse-proxy etc. 
  • Experienced in Microservices architecture is a plus. 
  • Experienced in any public cloud such as AWS, GCP and Azure is a plus. 
  • Experienced in Container (Docker, Kubernetes,OpenShift) platform is a plus. 
  • Experienced in Deployment and Devops is a plus. 
  • Good command of English is a plus.  
a month ago

Related Skills

#c#go#java#nodejs#python

Contact

ttb spark
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About ttb spark

โลโก้บริษัท ttb spark

ttb sparkFinancial

ttb spark | จุดไอเดีย...ให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ ttb spark คือ Digital Hub ของ ttb ที่มีความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ให้กับชีวิตของลูกค้า ผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีและไอเดียที

กรุงเทพมหานคร