โลโก้บริษัท ttb spark

Business Analyst (Digital Channels)

ttb spark - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿1,000-฿1,000

Job Scope:

 • Manage projects as required on initiatives to ensure they are delivered on time, within budget, and actively tracked.
 • Provide input to estimations on projects based on Business Requirements
 • Gather requirements from businesses and develop user stories to develop Functional Specification, Business Flow and Use Case
 • Assist with Product Owner and scrum master as required to ensure scrum team meet their delivery agreements
 • Ensure complete delivery of work for a Sprint/Release. 
 • Assist with support and mentor junior members of the team.
 • Support test creation/execution when required.

Qualifications:

 • Bachelor’s or Master’s degree in the field of Software Engineering, MIS, Computer Science, Engineering, IT, or related fields
 • Minimum 5 years’ experience in Business Analysis, Project management or Product/Process management or in IT solution design.
 • Proven experience working in an agile organization and scrum development framework esp. Digital Platforms, Mobile App etc. 
 • Familiarity with project management and software engineering methodologies (use cases, UML, entity/relationship, process modeling, test methods)
 • Self-motivated, Collaborative thinking, teamwork-oriented, creative and business mindset
 • Strong communication and analytical skills 
 • Good knowledge of Banking processes and products; both front & back office, both physical & digital.
 • Good communication in English 
4 months ago

Related Skills

#business-analyst#business-development#business-process#process-mapping#test-plan

Contact

ttb spark
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About ttb spark

โลโก้บริษัท ttb spark

ttb sparkFinancial

ttb spark | จุดไอเดีย...ให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ ttb spark คือ Digital Hub ของ ttb ที่มีความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ให้กับชีวิตของลูกค้า ผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีและไอเดียที

กรุงเทพมหานคร