โลโก้บริษัท Tipping Point Solution Co.,Ltd

Web Developer/ Web Programmer

Tipping Point Solution Co.,Ltd - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

1. วางแผนการพัฒนา Websiteหรือ Web Application ของ Project ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด 

2. ออกแบบโครงสร้าง Websiteและ Database 

3. พัฒนา Website หรือWeb Application ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของ Website หรือ Web Applicationที่พัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ 

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 30 ปี   
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบ โครงสร้าง Website และ Database  
 • สามารถเขียนภาษา HTML5/CSS, PHP, Javascript, MySQL ได้ 
 • สามารถเขียน Code Pattern Design ในรูปแบบ MVC, MVP ได้ 
 • สามารถทำ Web Responsive ได้ 
 • ทำ SEO ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ Problem Solving Skill หรือ Algorithm 
 • มีความรับผิดชอบสูง 
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือนอกเวลางานได้      

Salary & Benefit

 • Bonus
 • ท่องเที่ยวประจำปีต่างประเทศ และในประเทศ
 • อาหารกลางวัน 5 วันสุดท้ายของเดือน
10 months ago

Related Skills

#css#html5#javascript#mysql#php

Contact

Tipping Point Solution Co.,Ltd
10 Soi Wattana Niwet 4, Sutthisan Road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok, 10310

About Tipping Point Solution Co.,Ltd

โลโก้บริษัท Tipping Point Solution Co.,Ltd

Tipping Point Solution Co.,LtdAdvertising

 Tipping Point Solution Co., Ltd. is an online marketing company.For over 5 years, we help grow many Thai iconic brands as a consultative onlineadvertising. With abilities, experiences and management

กรุงเทพมหานคร