โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

System Analyst (SA) with startup from MIT

Threesixty Supply Chain Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

Job Description:

 • Analyze business, designing its processes and its integration with technology.
 • Defines application problem by conferring with clients or business user, evaluating procedures and processes.
 • Analyzing current state, identifying the requirements, and defining the future state and/or business solution.
 • Design database structure and relation and develop ER diagram
 • Design System Requiement (Provide documentation for Technical Specication and API)
 • Agile working and Collaborating with Business Team, User Experience Designer, and Development team to design, develop, resolve issues
 • Coordinate with team for project timeline management

360TRUCK Featured on:

Qualifications:

 1. Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, Management Information System, Information Technology or any related fields.
 2. Experience in Application Development as IT Business Analyst, System Analyst, or Developers.
 3. Experience in Logistics Business or TMS Application is a plus .
 4. Good in understanding and designing of business flow and database ER diagram
 5. Strong analytical and proven ability to quickly understand complex business and systems and provide a suitable solution for business or client.
 6. Excellent interpersonal and communication skills and ability to effectively collaborate with diverse people such as business, clients, developers, quality assurances, and able to work under pressure with positive thinking
 7. We're looking for: Fast learner, Ability to adapt/apply things, Love dynamic environment

Working Environment:

 • เราคือ Startup Company ที่มีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง ปรึกษาและพร้อมให้ความช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา สนุกสาน แต่มีความdynamic และ challegning สูง เหมาะแก่การพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว
 • Technology and Infrastructure ที่สามารถเรียนรู้ได้ระหว่างการทำงานกับ 360TRUCK: 
  • .NET Core, C#
  • Angular
  • Flutter
  • PostgreSQL
  • Git, Docker, Kubernetes, Amazon Web Service
  • Predictive Analytics, Python - Data Science
  • Process Automation, SEO, Google Analytics

สถานที่ทำงานและสวัสดิการ:

 • 7th Floor, Bangkok Tower, 2170 Phetchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 (https://goo.gl/maps/oDkvMx1wzUyY7qXg9)  - MRT เพชรบุรี
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์: Mon - Fri (8.30-17.30 or 9.30-18.30)
 • ประกันสุขภาพ
 • วงเงิน Flexible benefit
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายคอร์สการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในสายงาน
 • ทริป Team Building ต่างจังหวัดประจำปี
 • Common Area with Nintendo Switch! and Nespresso Coffee Machine
 • Nextdoor Fitness
 • มีรถรับส่งฟรีของอาคาร ไปกลับ MRT เพชรบุรี
 • Bonus พิเศษประจำปี (ตามการเติบโตของบริษัท)
a month ago

Related Skills

#logistic#platform#project-management#system-analyst

Contact

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.
สถานที่ทำงาน ตึกบางกอกเทาเวอร์ 2170 ถนนเพชรบุรี, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

About Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.Transportation

360TRUCK คือ Logistics Tech Startup ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและความตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอาเซียน เรามุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษั

กรุงเทพมหานคร