โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Junior/Senior Front-end Developer

Threesixty Supply Chain Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿27,000-฿40,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนา Web Application / Mobile Application ในส่วน Front-end (Dotnet Core, ASP.NET MVC, Razor / React)
 • ทำงานร่วมกับ Back-end team เพื่อเชื่อมต่อ business logic ด้วย interactive UI
 • เชื่อมต่อ platform กับ LINE เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่องให้กับลูกค้า ด้วย Rich Menu / LIFF Application / Messaging API
 • ทำงานตรงกับ CTO และใช้ concept agile ในการทำงาน เพื่อนำฟีเจอร์ต่างๆออกมาทดสอบกับตลาดได้เร็ว
 • โอกาสในการร่วมออกแบบ UX / UI ผลิตภัณท์ต่างๆของบริษัท วิเคราะห์และตอบความต้องการของทั้งผู้ใช้รายย่อย และผู้ใช้ระดับองค์กร
 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เว็บไซต์มีความทันสมัย ใช้งานได้ง่ายและสะดวก

รายการสัมภาษณ์ 360TRUCK: https://www.youtube.com/watch?v=AUlDp5bkguo  

360TRUCK ติด 8 Finalists ที่ MIT100K competition, Boston, USA: https://www.360truck.co/index.php/2019/08/20/mit100k-entrepreneurship-competition/ 

คุณสมบัติ

 1. มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปีและความเข้าใจใน C# และ/หรือ ASP.NET MVC และ/หรือ Dotnet Core
 2. มีความเข้าใจอย่างดีใน HTML5, CSS, Javascript, Jquery, Bootstrap
 3. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ไม่จำกัดสาขา) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 4. สามารถใช้งาน React และ React Native ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ทางด้านการออกแบบ UX / UI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
 7. รักการเขียนโค๊ด มีความสุขที่ได้ทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด
9 months ago

Related Skills

#asp.net#c-sharp#dot-net-core#react#react-native

Contact

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.
สถานที่ทำงาน ตึกบางกอกเทาเวอร์ 2170 ถนนเพชรบุรี, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

About Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.Transportation

360TRUCK คือ Logistics Tech Startup ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและความตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอาเซียน เรามุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษั

กรุงเทพมหานคร