โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Full-stack Developer with startup from MIT

Threesixty Supply Chain Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿32,000-฿45,000

Full-stack Developer with SeriesA Startup (Angular & .NET Core) 3 ตำแหน่ง

Job Description:

 • พัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม 360TRUCK และ Product เกี่ยวข้องอื่นๆของบริษัท ให้มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมุ่งเน้นในการแก้ปัญหารถเที่ยวเปล่าของผู้ขนส่ง และช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
 • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากfeedbackและข้อมูลการใช้งานจริงของลูกค้า
 • ร่วมปรับปรุง Algorithm ของระบบให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นในการคาดคะเนสิ่งต่างๆ และการวางแผนเก็บข้อมูลเพื่อทำ Data Analytics / Machine Learning สำหรับการหา Customer Insights จากข้อมูล
 • ทำงานร่วมกับ Partner Platform ต่างๆของเรา ในการเชื่อมต่อ Platform และ API เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายให้กับลูกค้า
 • พัฒนาโครงสร้างของ platfrom และ apiให้ reliable และ scalabe ด้วยmicroservices architecture 
 • ใช้ concept agile ในการทำงานงานร่วมระหว่างทีม เพื่อนำฟีเจอร์ต่างๆออกมาทดสอบกับตลาดได้เร็ว และปรับเปลี่ยนได้ทันต่อความต้องการตลาด

360TRUCK Featured on:

Qualifications:

 1. Minimum 1-3 years experience inAngular and .NET Core (or similar technologies).
 2. Strong fundamental of HTML/CSS/Javascript/Database/JSON RESTful API.
 3. Ablility to develop technical solutions to meet business requirements. 
 4. Understanding of quality control processes such as unit testing and code reviews. 
 5. Experience in Node.js is a plus 
 6. Experience in DevOps tools is a plus 
 7. Familiarity with Logging & Monitoring tools is a plus. 
 8. We're looking for: Fast learner, Ability to adapt/apply things, Love dynamic environment

Working Environment:

 • เราคือ Startup Company ที่มีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง ปรึกษาและพร้อมให้ความช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา สนุกสาน แต่มีความdynamic และ challegning สูง เหมาะแก่การพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว
 • Technology and Infrastructure ที่สามารถเรียนรู้ได้ระหว่างการทำงานกับ 360TRUCK: 
  • .NET Core, C#
  • Angular
  • Flutter
  • PostgreSQL
  • Git, Docker, Kubernetes,Amazon Web Service
  • Predictive Analytics, Python - Data Science
  • Process Automation, SEO, Google Analytics

สถานที่ทำงานและสวัสดิการ:

 • 7th Floor, Bangkok Tower, 2170 Phetchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 (https://goo.gl/maps/oDkvMx1wzUyY7qXg9)  - MRT เพชรบุรี
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์: Mon - Fri (9.00-18.00 or 9.30-18.30)
 • ประกันสุขภาพ
 • วงเงิน Flexible benefit
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายคอร์สการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในสายงาน
 • ทริป Team Building ต่างจังหวัดประจำปี
 • Common Area with Nintendo Switch, Playstation 5!, and Nespresso Coffee Machine
 • Nextdoor Fitness
 • มีรถรับส่งฟรีของอาคาร ไปกลับ MRT เพชรบุรี
 • Bonus พิเศษประจำปี (ตามการเติบโตของบริษัท)
24 days ago

Related Skills

#angular#dotnetcore#logistic#platform#startup

Contact

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.
สถานที่ทำงาน ตึกบางกอกเทาเวอร์ 2170 ถนนเพชรบุรี, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

About Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.Transportation

360TRUCK คือ Logistics Tech Startup ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและความตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอาเซียน เรามุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษั

กรุงเทพมหานคร