โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Frontend Developer with Startup from MIT

Threesixty Supply Chain Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

Job Description:

 • ร่วมออกแบบและพัฒนาแพลต์ฟอร์ม 360TRUCK (รับผิดชอบ Wep App และ Mobile App เป็นหลัก) เพื่อให้ตอบโจทย์ตลาด และช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงให้กับวงการ Logistics ในประเทศไทย
 • ใช้ concept agile ในการทำงานงาน เพื่อนำฟีเจอร์ต่างๆออกมาทดสอบกับตลาดได้เร็ว และปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสภานการณ์
 • โอกาสในการร่วมพัฒนา Algorithm ของระบบ รวมถึงการทำ Data Analytics เพื่อหา Insights จากข้อมูล
 • เชื่อมต่อ Platform ของเรากับ LINE และ Partner Platform ต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายให้กับลูกค้า
 • พัฒนาการทำ Automation ของ Process ต่างๆด้วย Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีม Operation

Qualifications:

 1. C# and .NET web development background (.NET Core is preferred)
 2. Mobile development background is a plus (React Native is preferred)
 3. Good fundamental of HTML/CSS/Javascript/Database/JSON RESTful API
 4. Minimum 1 year working experience
 5. We're looking for: Fast learner, Ability to adapt/apply things, Love dynamic environment

Working Environment:

 • เราคือ Startup Company ที่มีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง ปรึกษาและพร้อมให้ความช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา สนุกสาน แต่มีความdynamic และ challegning สูง เหมาะแก่การพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว
 • Technology and Infrastructure ที่สามารถเรียนรู้ได้ระหว่างการทำงานกับ 360TRUCK: 
  • .NET Core, C#, Blazor, Razor
  • React Native
  • PostgreSQL
  • LINE API, Payment API 
  • JavaScript, CSS, Bootstrap, Radzen
  • Git, Docker, Amazon Web Service
  • Process Automation
  • Data Analytics, Predictive Analytics, Python
  • SEO, Google Analytics

Featured on:

Workplace:

 • 7th Floor, Bangkok Tower, 2170 Phetchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 (https://goo.gl/maps/oDkvMx1wzUyY7qXg9)  
 • Working hours: Mon - Fri (8.30-17.30 or 9.30-18.30)
 • Common Area with Nintendo Switch! and Nespresso Coffee Machine
 • Nextdoor Fitness
 • Free Shuttlebus from/to MRT Petchburi Station
a month ago

Related Skills

#c-sharp#dot-net-core#react-native

Contact

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.
สถานที่ทำงาน ตึกบางกอกเทาเวอร์ 2170 ถนนเพชรบุรี, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

About Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.Transportation

360TRUCK คือ Logistics Tech Startup ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและความตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอาเซียน เรามุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษั

กรุงเทพมหานคร