โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Backend/DevOps Engineer with Startup MIT

Threesixty Supply Chain Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿45,000

Job Description:

 • Develop cloud infrastructure for platform, app, and AI/ML products deployment (IncludeDocker, Kubernetes) 
 • Manage and impvove CI/CD process 
 • Be able to develop technical solutions to meet business requirements.  
 • พัฒนาโครงสร้างของ platfrom และ api ให้ reliable และ scalabe ด้วย microservices architecture 
 • พัฒนาแพลต์ฟอร์มร่วมกับทีม เพื่อสร้าง solution ที่ช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงให้กับวงการโลจิสติกส์ และช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
 • ใช้ concept agile ในการทำงานงานร่วมระหว่างทีม เพื่อนำฟีเจอร์ต่างๆออกมาทดสอบกับตลาดได้เร็ว และปรับเปลี่ยนได้ทันต่อความต้องการตลาด 

360TRUCK Featured on:

Qualifications:

 1. Minimum 1.5 years experience in .NET Core
 2. Minimum 2 years experience in DevOps, CI/CD process, cloud solutions (for DevOps applicant) 
 3. Experience in Docker/ Containter/ Kubernetes is required (for DevOps applicant) 
 4. Experience in cloud solutions like AWS or Google Cloud or Azure is a plus.
 5. Experience in DevOps tools like Gitlab-ci, Github-action, Rancher is a plus.
 6. Familiarity with Logging & Monitoring tools such as ELK, Prometheus, Grafana is a plus. 
 7. Strong fundamental of Database/JSON RESTful API. 
 8. Understanding of Twelve-Factor App methodology (for DevOps applicant) 
 9. Understanding of quality control processes such as unit testing and code reviews. 
 10. Understanding of Linux system administration and infrastructure management. 
 11. We're looking for: Fast learner, Ability to adapt/apply things, Love dynamic environment 

Working Environment:

 • เราคือ Startup Company ที่มีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง ปรึกษาและพร้อมให้ความช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา สนุกสาน แต่มีความdynamic และ challegning สูง เหมาะแก่การพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว
 • Technology and Infrastructure ที่สามารถเรียนรู้ได้ระหว่างการทำงานกับ 360TRUCK: 
  • .NET Core, C#
  • Angular
  • Flutter
  • PostgreSQL
  • Git, Docker, Kubernetes, Amazon Web Service
  • Predictive Analytics, Python - Data Science
  • Process Automation, SEO, Google Analytics

สถานที่ทำงานและสวัสดิการ:

 • 7th Floor, Bangkok Tower, 2170 Phetchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 (https://goo.gl/maps/oDkvMx1wzUyY7qXg9)  - MRT เพชรบุรี
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์: Mon - Fri (8.30-17.30 or 9.30-18.30)
 • Common Area with Nintendo Switch! and Nespresso Coffee Machine
 • Nextdoor Fitness
 • มีรถรับส่งฟรีของอาคาร ไปกลับ MRT เพชรบุรี
 • ทริป Team Building ต่างจังหวัดประจำปี
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายคอร์สการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในสายงาน
 • Bonus พิเศษประจำปี (ตามการเติบโตของบริษัท) 
5 months ago

Related Skills

#aws#ci-cd#cloud#devops#dotnetcore

Contact

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.
สถานที่ทำงาน ตึกบางกอกเทาเวอร์ 2170 ถนนเพชรบุรี, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

About Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.Transportation

360TRUCK คือ Logistics Tech Startup ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและความตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอาเซียน เรามุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษั

กรุงเทพมหานคร