โลโก้บริษัท Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Threesixty Supply Chain Co., Ltd.

Transportation

360TRUCK คือ Logistics Tech Startup ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและความตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอาเซียน เรามุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทโลจิสติกส์ ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับธุรกิจที่ต้องการขยายตลาด และเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุด

เราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยจับคู่ผู้ขนส่งที่ต้องการหางานและเจ้าของสินค้าที่ต้องการส่งสินค้าเข้าด้วยกัน โดยมีระบบการจับคู่งาน (Matching Algorithm) ที่ช่วยให้ผู้ขนส่งที่มีรถเที่ยวเปล่าสามารถหางานที่เหมาะกับรถและเส้นทางของตนเองได้ในราคายุติธรรม

"Bridging and enhancing the logistics world to the fullest capacity" - 360TRUCK

รายการสัมภาษณ์ 360TRUCK: https://www.youtube.com/watch?v=AUlDp5bkguo 

360TRUCK - First startup company invested by SPC Ventures (เครือสหพัฒน์)

360TRUCK ติด 8 Finalists ที่ MIT100K competition, Boston, USA: https://www.360truck.co/index.php/blogs/business/mit100k-entrepreneurship-competition/

Facebook Page: https://www.facebook.com/360TRUCK/

Contact

สถานที่ทำงาน ตึกบางกอกเทาเวอร์ 2170 ถนนเพชรบุรี, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310