โลโก้บริษัท Thoughtworks Thailand

Software Developer

Thoughtworks Thailand - Middle-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿99,900

Thoughtworks is a global software consultancy with an aim to create a positive impact on the world through technology. Our community of technologists thinks disruptively to deliver pragmatic solutions for our clients' most complex challenges. We are curious minds who come together as collaborative and inclusive teams to push boundaries, free to be ourselves and make our mark in tech.As consultants, we work with our clients to ensure we’re evolving their technology and empowering adaptive mindsets to meet their business goals. You could influence the digital strategy of a retail giant, build a bold new mobile application for a bank or redesign platforms using event sourcing and intelligent data pipelines. You will use the latest Lean and Agile thinking, create pragmatic solutions to solve mission-critical problems and challenge yourself every day.

You’ll spend time on the following:

 • You will use continuous delivery practices to deliver high-quality software as well as value to end customers as early as possible.
 • You will work in collaborative, value-driven teams to build innovative customer experiences for our clients
 • Create large-scale distributed systems out of microservices
 • You will apply the latest technology thinking from our tech radar to solve client problems
 • Efficiently utilize DevOps tools and practices to build and deploy software
 • You will lead or take part in the entire cycle of software consulting and delivery from ideation to deployment and everything in between
 • You will act as a mentor for less-experienced peers through both your technical knowledge and leadership skills 

Here’s what we’re looking for:

 • You have experience with two or more development languages such as Java, C#, Ruby, Python, Node.js or any similar exciting technologies.
 • You can skillfully write high-quality, well-tested code and you are comfortable with Object-Oriented programming
 • Knowledge of software best practices, like Test-Driven Development (TDD) and Continuous Integration (CI)
 • Familiarity with few databases, like MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, NoSQL, etc.
 • Comfortability with Agile methods, such as Extreme Programming (XP), Scrum and/or Kanban 
 • Strong communication and client-facing skills with ability to work in a consulting environment is essential
 • Desire to contribute to the wider technical community through collaboration, coaching, and mentoring of other technologists 
 • You enjoy influencing others and always advocate for technical excellence while being open to change when needed 
 • You’re resilient in ambiguous situations and can approach challenges from multiple perspectives
 • Bonus points if you have working knowledge of cloud technology such as AWS, Azure, Kubernetes and Docker

For more information on how to apply, visit https://thght.works/3iOlezs.

Contact:

บริษัท ธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 02-026-3652

 contact-th@thoughtworks.com

 https://www.thoughtworks.com

2 months ago

Contact

Thoughtworks Thailand
บริษัท ธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ 1 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินเเดง เขตดินเเดง กรุงเทพมหานคร 10400

About Thoughtworks Thailand

โลโก้บริษัท Thoughtworks Thailand

Thoughtworks ThailandInformation Technology

Thoughtworks เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโยลีระดับโลกที่นำกลยุทธ์ นวัตกรรม และวิศวกรรมศาสตร์มาขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดิจิทัล ปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 10,000 คน ในสำนักงาน 48 แห่งใน 17 ประเทศทั่วโลก ด้วยป

กรุงเทพมหานคร