โลโก้บริษัท Thoughtworks Thailand

Lead Mobile Developer

Thoughtworks Thailand - Senior-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿100,000-฿200,000

Lead Mobile Developers act as the primary point of contact for our clients, ensuring that teams are successful in their delivery. In this role, you will bring a strategic mindset to projects and spend time negotiating with clients to bring a technical vision to life. Having a balance of high-level and tactical mindsets is a must, as you will spend time both with clients and your teammates.Job responsibilities

 • You will lead or take part in the entire cycle of software consulting and delivery from ideation to deployment and everything in between
 • You will design solutions and choose technologies that solve clients' problems while staying within constraints
 • You will use continuous delivery practices to improve software delivery speed
 • You will work in collaborative, product-focused teams to build innovative customer experiences and create meaningful change for a variety of clients
 • Utilise the latest technology thinking from our Technology Radar in your work
 • Apply a variety of languages to your work and continue to code alongside Developers; you will never go post-technical in this roleJob qualifications Technical skills
 • You have demonstrated experience building new mobile application experiences for iOS and/or Android platforms
 • You're well-versed in two or more languages (Swift, Kotlin, C#, Java, Javascript, etc.) and are comfortable with the latest Object-Oriented technology
 • You have led software development teams using Agile, Lean and/or Continuous Delivery approaches such as TDD, continuous integration, pairing and infrastructure automation
 • We would love it if you're up to speed on functional programming paradigms and languages like Clojure, Scala, etc.
 • Bonus points if you have knowledge of cloud technology such as AWS, Docker or KubernetesProfessional skills
 • You have experience influencing others and always advocate for technical excellence while being open to change when needed
 • The ability to develop and execute a technical vision with a focus on business value
 • You will act as a mentor for less experienced peers through both your technical knowledge and ability to inspire a team to deliver extraordinary impact together
 • You're resilient in ambiguous situations and can approach challenges from multiple perspectives
 • You're willing and able to commit to travel to client sites in order to solve their business needsOther things to know Learning & Development

There is no one-size-fits-all career path at Thoughtworks: however you want to develop your career is entirely up to you. But we also balance autonomy with the strength of our cultivation culture. This means your career is supported by interactive tools, numerous development programs and teammates who want to help you grow. We see value in helping each other be our best and that extends to empowering our employees in their career journeys.Commitment to Disability Inclusion

Thoughtworks are committed to being an inclusive & accessible workplace employer of choice for all including those living with disability.What's on offer

Our goal is to equip you with career defining experiences, to help you to grow professionally and personally, and to foster a community where you feel you belong. We're committed to making Thoughtworkers an employer of choice, and we offer a wide variety of benefits to support the teams' advancement, their health and wellbeing. For more information on these benefits and lots more, click here. If you're ready to find your home at Thoughtworks, click to apply now (even if you don't feel like you tick all the boxes).

Apply for this job at: https://thght.works/3PP2TUN

a month ago

Contact

Thoughtworks Thailand
บริษัท ธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 19 ห้องเลขที่ จีเอส1902-04 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

About Thoughtworks Thailand

โลโก้บริษัท Thoughtworks Thailand

Thoughtworks ThailandInformation Technology

Thoughworks เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโยลีระดับโลกที่นำกลยุทธ์ ดีไซน์ และวิศวกรรมศาสตร์มาขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดิจิทัล ปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 10,500 คน ในสำนักงาน 48 แห่งใน 19 ประเทศทั่วโลก ด้วยประส

กรุงเทพมหานคร