โลโก้บริษัท Thoughtworks Thailand

Thoughtworks Thailand

Information Technology

Thoughtworks เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโยลีระดับโลกที่นำกลยุทธ์ นวัตกรรม และวิศวกรรมศาสตร์มาขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดิจิทัล ปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 10,000 คน ในสำนักงาน 49 แห่งใน 17 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับลูกค้าแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนโดยใช้เทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเริ่มตั้งแต่การนำวิธีการ และ Framework ต่างๆมาสังเคราะห์ปัญหา ประกอบกับ Trends ทางเทคโนโลยี และการตอบรับ Disruptions ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้ใช้งานดิจิตัล Thoughworks ยังมีประสบการที่หลากหลายในการผลักดันให้เกิดการนำนวัติกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้งานกับแวดวงธนาคาร ทั้ง Digital lending platform ที่เปลี่ยนการอนุมัติวงเงินหนี้สินรถยนต์จากหนึ่งเดือนเป็นสามวัน หรือแม้กระทั่ง ร่วมมือกันขยายการเติบโตให้กับบริษัท Fintech เรามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่ขับเคลื่อนกลยุทธ (Digital Strategy) ออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิตัลด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ (Digital Production Innovation) ไปจนถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ดิจิตัลสู่มือลูกค้า ฟังผลตอบรับทั้งในแง่ของการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เชิงปริมาณ (Data Analytics) และคุณภาพ (Customer Insight) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในทิศทาง และเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานมากที่สุด 

Contact

บริษัท ธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ 1 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินเเดง เขตดินเเดง กรุงเทพมหานคร 10400

Thoughtworks Thailand jobs

0 results