โลโก้บริษัท THNIC Foundation

Internet Project Developer

THNIC Foundation - Middle-Level, Full time - ดุสิต กรุงเทพมหานคร
฿28,000-฿32,000

เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ต Internet Project Developer

เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และความรู้ทางด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนาโครงการสำหรับอินเทอร์เน็ต

 • ดูแลการใช้งานโครงการอินเทอร์เน็ตต่างๆประจำวัน รวมถึงการเพิ่มเว็บไซต์ใหม่, web applications, และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆบนเว็บ
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อออกแบบ พัฒนาโครงการเว็บ และอินเทอร์เน็ต รวมถึงจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการโครงการ กำหนดความต้องการโครงการ วางแผน ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ
 • ติดตามและรายผลการวิเคราะห์การใช้งานเว็บจาก Google Analytics และการใช้งานสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของมูลนิธิ
 • ทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สามารถพัฒนาระบบเว็บด้วย HTML, CSS
 • คุ้นเคยกับการใช้งานระบบ Content Management Systems โดยเฉพาะ WordPress
 • เข้าใจการทำงานของ SEO and Google Analytics
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe
 • Illustrator และโปรแกรมด้านกราฟฟิกต่าง ๆ ได้
 • มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความคล่องตัว มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายในสภาวะกดดันและข้อจำกัดด้านเวลาได้ดี
3 months ago

Contact

THNIC Foundation
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

About THNIC Foundation

โลโก้บริษัท THNIC Foundation

THNIC FoundationInformation Technology

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thailand Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโดเมนและนโยบายการจด

กรุงเทพมหานคร