โลโก้บริษัท Punch Up World Co. Ltd.

Senior Data Storyteller & Project Leader

Punch Up World Co. Ltd. - Senior-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿70,000

ต้องทำอะไรบ้าง?

 • ดูแลโปรเจ็กต์ส่วนตัวที่ได้รับมอบหมาย
 • ริเริ่มโปรเจ็กต์จากลูกค้า/พาร์ตเนอร์ ร่วมกับ Supervisor
 • กำหนดขอบเขตและวางแผนการทำงานร่วมกับทีม และบริหารจัดการให้เสร็จเรียบร้อยภายใต้เวลาและทรัพยากรได้รับมอบหมาย
 • เสนอแนวทางการสื่อสาร ค้นหาและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ โดยปรึกษา Supervisor ได้ตามเหมาะสม
 • ประสานงานกับทีมทำงาน ลูกค้า/พาร์ตเนอร์ Outsource และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โปรเจ็กต์สำเร็จลุล่วง
 • ดูแลภาพรวมของโปรเจ็กต์ทั้งหมด
 • บริหารจัดการ Timeline ภาพรวมของทีมทั้งหมด และแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ทุกโปรเจกต์ดำเนินต่อไปได้
 • ดูแลเรื่องการประชุมอัพเดทงาน และแบ่งปันความรู้ในทีม เพื่อการทำงานร่วมกันของทีม
 • ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์โปรเจกต์ของทีมบนโซเชียลมีเดีย

หมายเหตุ: 🤹🏻‍♂️ โปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย จะมีทั้งส่วนงานของ Punch Up และ WeVis สลับกันไป

เรามองหาคนแบบไหน?

 • มีความเข้าใจและสนใจในการทำงานการสื่อสารและเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data-driven Communication)
 • สามารถตั้งโจทย์ เลือกใช้ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสื่อสาร ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Data Storytelling Skill)
 • เรียบเรียงเนื้อหาได้เข้าใจ กระชับ สื่อสารกับ Targeted Audience ได้ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันกับลูกค้าและทีม (Writing Skill)
 • มีสติ คิดและทำงานเป็นระบบ รู้จักวางแผนล่วงหน้า และสื่อสารกับทีมหรือลูกค้าได้ดี (Management Skill)
 • สามารถจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง (Problem-Solving Skill)
 • หากมีความเข้าใจในการเลือกใช้ชาร์ต (Visualization) และเทคนิคด้าน Interactive Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการโปรเจกต์ (Project Management) และ/หรือการดูแลเนื้อหาในสื่อออนไลน์ (Editorial Skill) มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • มีวิจารณญาณสูง สามารถติดต่อและทำงานร่วมกับผู้คนได้อย่างราบรื่น
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ติดตามข่าวสารและความรู้ และแบ่งปันให้กับทีม
 • กล้าเสนอไอเดียที่แตกต่าง ชอบทดลองของใหม่ กล้าผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์
 • รักประชาธิปไตย สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคม เปิดกว้างกับความแตกต่างในทางความคิด

ถ้างานของเราคือสิ่งที่คุณมองหา และเชื่อว่าคุณเอง.. คือเพื่อนร่วมทีมที่เรามองหา กรอกใบสมัครได้ที่ APPLY 

2 months ago

Related Skills

#communication#data-storytelling#problem-solving#project-management

Contact

Punch Up World Co. Ltd.
No. 1 Building, 5th Floor, Soi Patpong, 1 Surawong Rd, Bang Rak, Bangkok 10500

About Punch Up World Co. Ltd.

โลโก้บริษัท Punch Up World Co. Ltd.

Punch Up World Co. Ltd.Information Technology

พวกเราคือกลุ่มคนเล็กๆ ที่เชื่อในพลังของข้อมูลและผู้คน ที่จะเปลี่ยนสังคมรอบๆ ตัวให้ดีขึ้นได้ด้วย Data + Story + Design + Technology เราไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัว แต่เราอยู่กันเป็นทีม 🎭 ดังนั้นเราเลยตั้งใ

กรุงเทพมหานคร