โลโก้บริษัท Punch Up World Co. Ltd.

Developer

Punch Up World Co. Ltd. - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000

ต้องทำอะไรบ้าง?

 • พัฒนาระบบ Website ที่เล่าเรื่องจากข้อมูลผ่าน Data Vizualization & Storytelling เพื่อเล่าเรื่องยากให้สนุก น่าสนใจ สวยงาม เป็นมิตร
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับ Project Manager และ Designer
 • เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับโปรเจค และให้ความเห็นในเชิงเทคนิคกับทีม
 • โปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย จะมีทั้งส่วนงานของ Punch Up และ WeVis 

เทคโนโลยีที่ใช้

พื้นฐาน

 • HTML/CSS
 • JavaScript framework / library เช่น React, Vue หรือ Svelte
 • Git

เพิ่มเติม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • Visualisation เช่น D3 หรือ chart library ต่างๆ
 • Web animation (CSS/JS)
 • Data cleaning and wrangling
 • REST API
 • Bash and shell script 

เรามองหาคนแบบไหน?

 • สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม ที่ประกอบด้วยภาพ วิดีโอ ชาร์ต รวมทั้งลูกเล่น Interactive อื่นๆ จากข้อมูลได้
 • มีความเข้าใจด้านการพัฒนาเว็บไซต์ สามารถเลือกใช้ Technology Solution ได้อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไข
 • มีความเข้าใจการออกแบบ ละเมียดละไมกับการดีไซน์ระดับ pixel
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้าและทีมเป็นหลัก
 • สอบถามเมื่อมีข้อสงสัย ไม่รับฟังและรับงานอย่างเดียว สื่อสารความคิดของตัวเองได้ดี
 • มีจิตใจเรียนรู้อยากทดลอง กล้าเสนอไอเดีย อยากลองท่าใหม่ๆ พร้อมอัพเดตความรู้ และแบ่งปันให้กับทีมอยู่เสมอ
 • ชอบติดตามข่าวสารและความรู้ ขับเคลื่อนด้วยประเด็น สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคม
 • รักประชาธิปไตย สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคม และเคารพความแตกต่าง

ถ้างานของเราคือสิ่งที่คุณมองหา และเชื่อว่าคุณเอง.. คือเพื่อนร่วมทีมที่เรามองหา กรอกใบสมัครได้ที่ APPLY 

2 months ago

Related Skills

#html-css#javascript#react#svelte#vue

Contact

Punch Up World Co. Ltd.
No. 1 Building, 5th Floor, Soi Patpong, 1 Surawong Rd, Bang Rak, Bangkok 10500

About Punch Up World Co. Ltd.

โลโก้บริษัท Punch Up World Co. Ltd.

Punch Up World Co. Ltd.Information Technology

พวกเราคือกลุ่มคนเล็กๆ ที่เชื่อในพลังของข้อมูลและผู้คน ที่จะเปลี่ยนสังคมรอบๆ ตัวให้ดีขึ้นได้ด้วย Data + Story + Design + Technology เราไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัว แต่เราอยู่กันเป็นทีม 🎭 ดังนั้นเราเลยตั้งใ

กรุงเทพมหานคร