โลโก้บริษัท Punch Up World Co. Ltd.

Data Storyteller & Project Coordinator

Punch Up World Co. Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿30,000

ต้องทำอะไรบ้าง?

 • วางแผนและบริหารจัดการโปรเจ็กต์ของทีม เพื่อให้เสร็จเรียบร้อยตามกำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับทีม ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
 • คิดริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ หรือเสนอแนวทางใหม่จากโจทย์ที่ได้รับได้
 • ค้นหาและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด
 • ทำงานเอกสารพื้นฐาน เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและทีม

หมายเหตุ: 🤹🏻‍♂️ โปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย จะมีทั้งส่วนงานของ Punch Up และ WeVis สลับกันไป

เรามองหาคนแบบไหน?

 • มีความสนใจในการทำงานการสื่อสารและเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data-driven Communication)
 • สามารถตั้งโจทย์ เลือกใช้ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสื่อสาร ได้ (Data Storytelling Skill)
 • เรียบเรียงเนื้อหาได้เข้าใจ กระชับ สื่อสารกับ Targeted Audience ได้ (Writing Skill)
 • มีสติ คิดและทำงานเป็นระบบ รู้จักวางแผนล่วงหน้า และสื่อสารกับทีมหรือลูกค้าได้ดี (Management Skill)
 • สามารถจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง (Problem-Solving Skill)
 • หากมีความเข้าใจในการเลือกใช้ชาร์ต (Visualization) และเทคนิคด้าน Interactive Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • มีวิจารณญาณสูง สามารถติดต่อและทำงานร่วมกับผู้คนได้อย่างราบรื่น
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ติดตามข่าวสารและความรู้ และแบ่งปันให้กับทีม
 • กล้าเสนอไอเดียที่แตกต่าง ชอบทดลองของใหม่ กล้าผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์
 • รักประชาธิปไตย สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคม เปิดกว้างกับความแตกต่างในทางความคิด

ถ้างานของเราคือสิ่งที่คุณมองหา และเชื่อว่าคุณเอง.. คือเพื่อนร่วมทีมที่เรามองหา กรอกใบสมัครได้ที่ APPLY 

2 months ago

Related Skills

#communication#data-storytelling#problem-solving#project-management

Contact

Punch Up World Co. Ltd.
No. 1 Building, 5th Floor, Soi Patpong, 1 Surawong Rd, Bang Rak, Bangkok 10500

About Punch Up World Co. Ltd.

โลโก้บริษัท Punch Up World Co. Ltd.

Punch Up World Co. Ltd.Information Technology

พวกเราคือกลุ่มคนเล็กๆ ที่เชื่อในพลังของข้อมูลและผู้คน ที่จะเปลี่ยนสังคมรอบๆ ตัวให้ดีขึ้นได้ด้วย Data + Story + Design + Technology เราไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัว แต่เราอยู่กันเป็นทีม 🎭 ดังนั้นเราเลยตั้งใ

กรุงเทพมหานคร