โลโก้บริษัท THAI NIPPON SEIKI

THAI NIPPON SEIKI

Manufacturing

We are the world famous producer of vehicle speedometer, which are the joint venture between Honda Group and Nippon Seiki Group. Our products are electronic speedometer, speed sensor, fuel sender & print circuit board, which are supplied to several vehicle famous companies such as Honda, Mitsubishi, Nissan, Yamaha, Kawasaki and Suzuki. Now we require to recruit more staff to fill in the new factory for expanding our company’s  bright future business

    Contact

    Contact person : คุณทิวา,คุณอรทัย Address : 700/450 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Phone number : 038456400 ต่อ 1023 Fax : 038-450-000 , 038-459-020

    THAI NIPPON SEIKI jobs

    0 results