โลโก้บริษัท Thai Name Server Co., Ltd.

Developer

Thai Name Server Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - คลองหลวง ปทุมธานี
฿17,000-฿22,000

 Job Summary: 

The Developer will be responsible for design, develop, implement, maintain web-based applications and software application for both internal and external clients by using PHP, Java Script, CSS, AJAX andother. 

Key Responsibilities:  

 • Design, develop, testing, programming, implement, maintain, and document of web-based applicationsand software application. 
 • Develop and implement new web-based applications and software application. 
 • Maintain and improve the performance of existing application. 
 • Maintain and archive website content. 
 • Research and develop new web technology. 
 • Upgrade existing code to a higher version when needed. 
 • Write high quality source code to program complete applications 
 • Other assignments as required. 

Qualifications:  

 • Thai Nationality, under 30 years old. 
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT, or other related fields. 
 • Experience > 1 yr. in PHP, Java Script, CSS, AJAX, MySQL is a plus. 
 • Possess experience in web design is a plus. 
 • Strong sense of logic and decoding is an advantage. 
 • Able to work under pressure and willing to work as a team. Newly graduate are encouraged to apply. 

สวัสดิการ

ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / วันหยุดประจำปี / โบนัส 

PHP, Java Script, CSS, AJAX, MySQL 

a year ago

Related Skills

#ajax#css#javascript#mysql#php

Contact

Thai Name Server Co., Ltd.
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

About Thai Name Server Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Thai Name Server Co., Ltd.

Thai Name Server Co., Ltd.Information Technology

 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2544เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544084547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลฐานข้อมูลโดเมนและให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบ

กรุงเทพมหานคร