โลโก้บริษัท Thai Name Server Co., Ltd.

Thai Name Server Co., Ltd.

Information Technology

 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2544เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544084547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลฐานข้อมูลโดเมนและให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบบDomain Name System (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทยภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย รวมถึง .scbและอื่น ๆ ที่จะมีในอนาคต บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัดมุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัดได้เข้าร่วมโปรแกรม ICANN New gTLDs จึงเริ่มเปิดให้บริการ Back-endRegistry Operator สำหรับ New gTLDs ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

    Contact

    159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

    Thai Name Server Co., Ltd. jobs

    0 results