โลโก้บริษัท Thai Life Insurance Public Company Limited

Developer

Thai Life Insurance Public Company Limited - Entry-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿21,000-฿30,000
  • ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact)
  • วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น class diagram, sequence diagram
  • การออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดข้อมูล/การทำการพัฒนาระบบ โปรแกรมให้มีมาตรฐานและการจัดทำเอกสารการติดตั้งระบบเบื้องต้น
  • ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบหรือโปรแกรมที่พัฒนาในโครงการ
  • ทำการทดสอบระบบในระดับ module ย่อย ๆ รวมถึงทำเอกสารรายงานผลการทดสอบ
  • ทำการบันทึกข้อผิดพลาดของระบบที่พบระหว่างทำการทดสอบ รวมถึงคอยสื่อสารผลการทดสอบให้กับทีมงานในโครงการเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้การสื่อสารรวมถึงเรื่องของผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นด้วย
  • หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดบน Production รวมถึงทำการ log รายละเอียด
  • ติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้วสื่อสารข้อมูลที่อาจมีผลกระทบกับทางธุรกิจ (ทั้งเชิงบวกและลบ) ให้ทีม รวมถึงทาง business ให้รับทราบ 
2 months ago

Related Skills

#angular#java#nodejs#react-native#springboot

Contact

Thai Life Insurance Public Company Limited
Head Office Thai Life Insurance 123 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok Thailand 10400 Tel. 02-247-0247

About Thai Life Insurance Public Company Limited

โลโก้บริษัท Thai Life Insurance Public Company Limited

Thai Life Insurance Public Company LimitedFinancial

Thai Life Insurance Public Company Limited is the first life insurance company by Thais. We are an outstanding and one of the leading life insurance companies as well as being the best and most caring

กรุงเทพมหานคร