โลโก้บริษัท TED INNOVATION CO., LTD.

TED INNOVATION CO., LTD.

Information Technology

 Ted Innovation, a full-service Softwaredevelopment company (Mostly based on website, web app, mobile applications andmany more) founded by professionals withhands on experience in Development, Project Management and Consulting. Sincethe past 3+ years, we have helped our customers strengthen their competitiveadvantage, reduce operational costs, and improve efficiency by providing ourPersonalized, Effective, Efficient and Reliable services with integrity,intellectual growth, quality, respect and positive thinking. Our corecapabilities are includes but are not limited to: 

 

· Business Process Analysis, Re-engineering andAutomation 

· Project Management Consulting 

· Custom Application Development/Programming 

· IT Staffing - Contract & Permanent 

 

Ted Innovation is an EqualOpportunity Employer and is committed to providing the right opportunities forthe right people. We have a culture of entrepreneurship and innovation whereour employees can make a difference. We are looking for like-minded, dynamicindividuals to come and join our rapidly expanding team.  

    Contact

    33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์บี ชั้น 30 ห้อง ทีเอ็นบี 03 ถ. พระรามเก้า แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

    TED INNOVATION CO., LTD. jobs

    0 results