โลโก้บริษัท Techno Brave Asia Ltd.

Quality Assurance

Techno Brave Asia Ltd. - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿35,000

หน้าที่รับผิดชอบ

วิเคราะห์ความต้องการ ปัญหา ข้อมูลต่างๆของ User เพื่อหาความเป็นไปได้และความถูกต้อง   

ทำงานร่วมกับคนในทีมหรือฝ่ายได้เป็นอย่างดี   

สามารถทำการทดสอบระบบได้ทุกระดับ (System, Integration, and Regression)   

ออกแบบและพัฒนา automation scripts ได้   

ตรวจสอบและติดตามข้อมูลระบบที่มีความผิดพลาด   

สามารถ คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม   

สามารถใช้หลักการทางวิศวกรรมเพื่อดูแลระบบภายในโปรเจคให้มีประสิทธิภาพ   

สามารถสนับสนุนทีมและจัดทำเอกสารได้    

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทดสอบระบบหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ   

มีความสามารถในการจัดการงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้   

มีความสามารถในการทำงานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

มีความสามารถในการคิดอย่างถี่ถ้วนและมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้ดี   

สามารถทำงานเป็นทีมได้   

สามารถแบ่งเวลาและบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี   

มีมนุษยสัมพันธ์และมีการสื่อสารที่ดี  

5 months ago

Related Skills

#automation#integration-test#sql#system-analyst

Contact

Techno Brave Asia Ltd.
64 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110

About Techno Brave Asia Ltd.

โลโก้บริษัท Techno Brave Asia Ltd.

Techno Brave Asia Ltd.Information Technology

Techno Brave Asia Ltd. (TBA) is an up-and-coming software development company which has been vastly expanding in trending technologies such as; mobile & web apps, loT, AI, VR, AR, interactive 3DCG, an

กรุงเทพมหานคร