โลโก้บริษัท TalentMind (Thailand)

iOS / Android Developer ด่วน รับหลายตำแหน่ง!

TalentMind (Thailand) - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿100,000

Business: E-commerce, Marketing platform, Startup

Location: หลายโลเคชั่น BTS (Sukhumvit), MRT (ฝั่งธนและในเมือง)

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ใน Android Development (Kotlin) หรือ iOS Development (Swift)

- มีความรู้ ความเข้าใจในภาษา MVVM, MVC อย่างดี

- มีความรู้ความเข้าใจใน Object-Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี

- สามารถเขียน RESTFUL, Web Service, JSON, XML, Library หรือ API ได้ 

- มีความกระตือรือร้นในการหา challenge ใหม่ๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

- สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี 

ส่ง resume มาสมัครได้ที่ siriporn@anymindgroup.com ได้เลยนะคะ

a month ago

Related Skills

#android#ios#kotlin#mobiledeveloper#swift

Contact

TalentMind (Thailand)
Bangkok

About TalentMind (Thailand)

โลโก้บริษัท TalentMind (Thailand)

TalentMind (Thailand)Information Technology

TalentMind (AnyMind Group) is the No.1 AI-driven HR recruiting software platform in Asia, designed to discover qualified candidates and make data-driven hiring decisions for companies of all sizes.  H

กรุงเทพมหานคร