โลโก้บริษัท TalentMind (Thailand)

Software Engineer (Golang)

TalentMind (Thailand) - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿80,000

Business: Platform, E-commerce

Location: MRT Petchaburi, BTS Chongnonsi

Short Job Descriptions

● Design, develop and deliver code that is necessary to support new feature developments and enhancements.

● Work collaboratively with UX, design with the team to develop customer-facing applications.

● Maintain knowledge of emerging technologies.

About you:

● 2+ years experience in software development or related fields.

● Passion about quality and writing clean and readable code that scales and performs well.

● Solid understanding of object-oriented design and programming concepts.

● Have experience in Golang

● Experience in SQL, Git, Agile methodologies, AWS is a plus.

หากสนใจ กรุณาส่ง Resume มาสมัครงานได้ที่ siriporn@anymindgroup.com

ทางทีมจะรีบพิจารณาและติดต่อกลับเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

a month ago

Related Skills

#back-end#go#golang#software-engineer

Contact

TalentMind (Thailand)
Bangkok

About TalentMind (Thailand)

โลโก้บริษัท TalentMind (Thailand)

TalentMind (Thailand)Information Technology

TalentMind (AnyMind Group) is the No.1 AI-driven HR recruiting software platform in Asia, designed to discover qualified candidates and make data-driven hiring decisions for companies of all sizes.  H

กรุงเทพมหานคร