โลโก้บริษัท Talad Holding Corporation Ltd.

Software Developer

Talad Holding Corporation Ltd. - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿70,000

Job Descriptions: We are seeking for a talented individual to join our Bangkok based team to solve complex real-world problems and shape the future of the agriculture industry by using emerging technologies. The Sr. Software Developer will be supporting the team in order to develop our mobile application to work flawlessly and monitor any technical trouble that could happen anytime after launching the app to customers’ hands.

Main Responsibilities:

Develop cool application/software (Mostly mobile application)

Deliver quality outputs across the entire mobile application life cycle

Work closely with the team to conceptualize, build, test and release products

Have fun, relax and focusing more on delivering better product

Desired Skills & Experiences:

B.S. Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields is preferred

Has previous experience in at least one of the following would have advantage:


- Mobile Application Development


- Web / Frontend Development


- Backend Development
- DevOps

Experience in web services integration and web technology is a plus

Good understanding of both SQL and No-SQL database management system is a plus

Understand how Agile works, experienced with an agile team is a big plus

Experienced with JIRA or any other issues tracking software is a plus

Excellent communication skills;

Fair written and verbal communication skills in English;

Ability to adapt to new technology quickly and with minimal guidance

Is a tech savvy person, love to learn and experience new things  

Is a resulted oriented person who enjoy working in a flexible environment

Company Benefits:

Flexible working hours (Really!)

Group health insurance 

12 days of annual leave

Opportunity to expand developer skill in many occasions

Company Dinner & Party

Most up to dated MacBook Pro

9 months ago

Contact

Talad Holding Corporation Ltd.
บริษัท ตลาด โฮลดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ห้องเลขที่ 1702 ชั้นที่ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

About Talad Holding Corporation Ltd.

โลโก้บริษัท Talad Holding Corporation Ltd.

Talad Holding Corporation Ltd.Agriculture

บริษัทตลาดคือบริษัทไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเพิ่มการทำงานของทั้งผู้รับเหมาและเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แอปพลิเคชั่น ตลาดนั้นสามารถช่วยให้เกษตรกรและผู้รับเหมาติดต่องานได้ผ่านทางแอป

กรุงเทพมหานคร