โลโก้บริษัท Talad Holding Corporation Ltd.

Talad Holding Corporation Ltd.

Agriculture

บริษัทตลาดคือบริษัทไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเพิ่มการทำงานของทั้งผู้รับเหมาและเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แอปพลิเคชั่น ตลาดนั้นสามารถช่วยให้เกษตรกรและผู้รับเหมาติดต่องานได้ผ่านทางแอปพลิชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวดเร็วและง่ายดายเหล่าเกษตรกรสามารถสรรหาว่าจ้างผู้รับเหมาที่ต้องการได้ นอกจากนั้นจุดประสงค์ของเรายังมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า รายได้และผลกำไรให้แก่ผู้รับเหมาทุกรายที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นตลาดและยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่อีกด้วย ทั้งเหล่าเกษตรกรและผู้รับเหมาจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้งานฟรีผ่านแอปพลิเคชั่นตลาด 

- ภารกิจของเรา -

ช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยให้การทำการเกษตรเป็นไปตามมาตราฐานสากล

- วิสัยทัศน์ของเรา -

เชื่อมต่อทุกส่วนของระบบการทำการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการให้บริการของเรา

Contact

บริษัท ตลาด โฮลดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ห้องเลขที่ 1702 ชั้นที่ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Talad Holding Corporation Ltd. jobs

0 results