โลโก้บริษัท TAKE IT SOLUTION COMPANY

Software Tester

TAKE IT SOLUTION COMPANY - Senior-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿35,000

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน (Job Specification)

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป

 สาขาวิชา: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมฯ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ทุกเพศ

อายุ: 22 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์: 0 - 10 ปี

ทักษะที่จำเป็น: 

 1. มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
 2. มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
 3. มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ Testing Applications

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility) (มีพี่ๆ สอนงานให้)

 1. จัดทำเอกสาร Test Case, Test Script
 2. ทดสอบระบบตาม Requirement ของลูกค้า
 3. System and Integration Testing และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. Usability Testing และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดเรียง Defect Log ตาม Priority ให้กับทางทีมพัฒนาแก้ไข และทดสอบซ้ำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
 6. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
a month ago

Related Skills

#automatetool#test-case#test-plan#testscript

Contact

TAKE IT SOLUTION COMPANY
135/2 Amornpan 205 Tower 2 Building, Soi Natong, Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400

About TAKE IT SOLUTION COMPANY

โลโก้บริษัท TAKE IT SOLUTION COMPANY

TAKE IT SOLUTION COMPANYInformation Technology

TAKE IT is a young and enterprising IT solutions provider company. We have a diverse domain expertise in a number of areas and are therefore uniquely positioned to assist our clients to enhance their

กรุงเทพมหานคร